KAKSOISURA

KAKSOISURA

Suomalaiseen urheiluun kuuluu vahvana pyrkimys siihen, että urheilija pystyy yhdistämään tasapainoisesti arjessaan tavoitteellisen urheilun sekä opiskelu- tai muun työuransa. Tätä ajattelutapaa kutsutaan kaksoisuraksi. Suomalainen kaksoisura alkaa yläkouluvaiheesta ja jatkuu aina huippu-urheilu –uran päättymisen jälkeiseen urasiirtymään.

 

OVK Vuokatti-Ruka & Vuokatti-Ruka urheiluakatemia tekee kiinteää yhteistyötä Jyväskylän yliopiston liikuntateknologian Vuokatin toimipisteen ja Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa kehittääkseen urheilijoille sopivia koulutuspolkuja. Jyväskylän yliopiston ja Kajaanin ammattikorkeakoulun LIIKU – Liikuntateknologian koulutuspolku urheilijoille (https://liikuntateknologia.fi/) ja liikuntateknologian maisterikoulutus antavat hyvät mahdollisuudet kaksoisuran toteuttamiseen Vuokatissa. Kajaanin ammattikorkeakoulun (https://www.kamk.fi/fi) opintosisältöihin on tavoitteellisille urheilijoille eri opintoaloista riippuen sisällytetty akatemiaopintoja 5 – 15 opintopistettä.

Kaksoisura-vuokatti-ruka-urheiluakatemia

KAKSOISURAN TULEE TUKEA URHEILIJAN KEHITTYMISTÄ

Yläkoulun aikana kaksoisuralla tarkoitetaan sitä, että nuori pystyy mahdollisimman tasapainoisesti yhdistämään koulunkäynnin, tavoitteellisen urheilemisen ja muun vapaa-ajan omassa arjessaan. Nuorelle syntyvät hyvät valmiudet ja edellytykset urheilijan uralle sekä toisen asteen opintoihin. Koulun, urheiluseuran, lajiliiton, urheiluakatemian ja muiden toimijoiden tavoitteena on tukea nuorta opiskelun ja urheilun yhdistämisessä ja sitä kautta kasvamisessa tasapainoiseksi ja hyvinvoivaksi urheilijaksi.

Toisella asteella opiskelun yhdistäminen tavoitteelliseen valmentautumiseen onnistuu parhaiten urheiluoppilaitoksissa. Urheiluoppilaitokset on tarkoitettu nuorille urheilijoille, jotka tavoittelevat kansallista huippua, kansainvälistä menestystä tai ammattilaisuutta lajissaan. Urheiluoppilaitoksessa urheiluvalmennus on osa tutkintoa ja opintojen suunnittelussa otetaan huomioon urheilun ajankäytölliset vaatimukset. Suomalaisen kilpa- ja huippu-urheilujärjestelmän tavoitteena on, että kaikki urheilijat suorittavat toisen asteen tutkinnon.

Huippuvaiheessa kaksoisuralla tuetaan urheilutuloksen tekemistä. Toisen asteen jälkeen urheilijat voivat tehdä omaa kaksoisuraansa hyvinkin monella tavalla.

KAKSOISURAMALLIT

- Urheilu ensimmäisenä ammattina 

- Urheilun ja opiskelun yhdistäminen

- Urheilun ja muun työn yhdistäminen

Scroll to Top