ASIANTUNTIJATOIMINTA

Asiantuntijat Vuokatti-Ruka Urheiluakatemiassa

Nykyaikainen huippu-urheilu kehittyy ja ammattimaistuu kovaa vauhtia. Valmennuksen avuksi on saatavilla paljon tutkittua tieteellistä tietoa niin urheilijan fyysiseen harjoitteluun kuin vaikka urheilijan mieleenkin liittyen. Kun tieto lisääntyy, lisää tämä samalla valmentajien työn haastavuutta. Miten yksi ihminen pystyy ottamaan huomioon nämä kaikki eri puolet lajivalmennuksessaan?

Tästä syystä VRUA:ssa valmentajien tukena toimiikin 17 asiantuntijan moniammatillinen huipputiimi. Asiantuntijat pyrkivät valmentajien osaamisen lisäämiseen ja valmentajien työn tukemiseen tieteellisen tiedon ja sen käytännön soveltamisen avulla. 

VRUA:ssa asiantuntijat mm:

  • Osallistuvat harjoituksiin valmentajien apuna
  • Järjestävät erilaisia koulutuksia sekä valmentajille että urheilijoille
  • Pitävät kahdesti vuodessa laajemman workshopin vaihtuvin teemoin
  • Työskentelevät moniammatillisesti tiimeissä
  • Kohtaavat urheilijoita valmentajien pyynnöstä myös yksilötapaamisissa

Lisäksi Vuokatin lumilajeissa on erikseen nimetyt, harjoitusryhmäkohtaiset vastuuasiantuntijat, jotka ovat ryhmänsä mukana (jopa) viikoittain.

Asiantuntijoiden työtä VRUA:ssa kutsutaankin asiantuntijapalveluiden sijaan asiantuntijatoiminnaksi. Tällä pyritään viestimään asiantuntijoiden työn kokonaisvaltaisuutta. Samalla halutaan korostaa sitä, että painopiste asiantuntijoiden työssä ei ole vain yksilöllisten palveluiden tuottamisessa yksittäisille urheilijoille ja valmentajille vaan valmennuksen ja toimintaympäristön kokonaisvaltaisessa kehittämisessä.

Asiantuntijatoiminta perustuu Olympiakomitean ja Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUn linjauksille asiantuntijatoiminnasta Suomessa. Voit perehtyä asiantuntijatoiminnan valtakunnallisiin linjauksiin alla olevan painikkeen kautta.

Scroll to Top