Tavoitteena sujuva arki urheilun ja uran parissa

Kainuulaisella urheilijan polulla ja kaksoisuralla on mahdollisuus edetä liikuntateknologian koulutuspolkua pitkin aina maisteri- ja tohtoriopintoihin saakka.

Projektipäällikkö Ritva Mikkonen esittelee rullasukseen kiinnitettyä mittausanturointia, jolla voidaan mitata hiihdon aikaisia pysty- ja sivuttaisvoimia. Kuva: Noora Limnell
Hiihtomatolla hiihtävästä urheilijasta saadaan laboratoriossa paljon tietoa. Kuvassa näkymä Jyväskylän yliopiston kehittämästä Coachtech-palautejärjestelmästä, josta valmentaja voi analysoida hiihtäjän suoritusta. Graafit alareunassa kertovat hiihtäjän tuottamista voimista hiihtosauvoista mitattuna. Kuva: Noora Limnell

Tutkittava, projektikoordinaattori (KAMK) Essi Fonselius dynaamisen tasapainon mittauksessa, jonka yhteydessä mitataan selkäydintason ja motorisen aivokuoren aktiivisuutta stimulointimenetelmillä. Tutkijana Jyväskylän yliopiston väitöskirjatutkija Nijia Hu ja avustamassa Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden maisteriopiskelija ja Itä-Suomen yliopiston väitöskirjatutkija Kim Lesch. Kuva: Noora Limnell
Jyväskylän yliopiston Snowpolis-rakennuksessa sijaitseva hiihtolaboratorio on varustettu isolla rullahiihtomatolla, jonka avulla voidaan tehdä muun muassa hiihtäjille räätälöityjä suorituskykytestejä. Kuva: Snowpolis
Noora Limnell SOTKAMO-LEHTI

Kaksoisuraan kuuluu vahvana pyrkimys siihen, että urheilija pystyy arjessaan yhdistämään tasapainoisesti tavoitteellisen urheilun ja opiskelun tai muun työuransa.

Kainuulaisen kaksoisuran ytimessä on Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia, jonka toimintaa ovat myös Kajaanin Urheilukampus sekä rinnelajit Kuusamossa.

Liikuntateknologian koulutuspolkuhankkeen hallinnoinnista vastaa Kajaanin ammattikorkeakoulu sekä Jyväskylän yliopiston liikuntateknologian yksikkö Vuokatissa. Nämä organisaatiot tekevät yhteistyötä myös alueen koulujen ja oppilaitosten kanssa.

VUOKATTI-RUKA URHEILUAKATEMIAN ja Kajaanin Ammattikorkeakoulun, Kajaanin urheilukampus- kehittämishankkeen, Liikuntateknologian koulutuspolku- hankkeen, Jyväskylän Yliopiston, Kainuun liiton, Kajaanin kaupungin, Sotkamon kunnan ja Kuusamon kaupungin yhteistyön konkreettisena tuotoksena syntyy loppuvuodesta 2021 markkinointivideo, joka kuvaa Kainuulaista ja Kuusamolaista kaksoisuraa yläkoulusta korkea-asteelle saakka.

– Monet toimijat Kainuussa tekevät työtä urheilijapolun ja kaksoisuran parissa. Nyt haluamme olla vielä näkyvämpiä täällä Kainuussa sekä välittää vahvaa viestiä myös Kainuun rajojen ulkopuolelle meidän erinomaisista urheilu- sekä koulutusmahdollisuuksistamme, Kainuun Liikunnan asiantuntija Veera Valtanen kertoo.

Olympiavalmennuskeskus Vuokatti-Ruka on kaksoisuran verkostotoimija, joka kokoaa yhteen urheilun, opiskelun ja työelämän keskeiset toimijat. Urheilijan tullessa kaksoisurapolulle Vuokattiin tai Kuusamoon hänellä on mahdollisuus mitata oma potentiaalinsa urheilijana ja jopa tavoitella olympiakultaa.

VUOKATIN JA KUUSAMON alueella urheilijaelämä painottuu pitkälti lumilajeihin.

Yläkoulun aikana kaksoisuralla tarkoitetaan sitä, että nuori pystyy mahdollisimman tasapainoisesti yhdistämään koulunkäynnin, tavoitteellisen urheilemisen ja muun vapaa-ajan omassa arjessaan.

Toisella asteella opiskelun yhdistäminen tavoitteelliseen valmentautumiseen onnistuu parhaiten urheiluoppilaitoksissa. Urheiluoppilaitoksessa urheiluvalmennus on osa tutkintoa ja opintojen suunnittelussa otetaan huomioon urheilun ajankäytölliset vaatimukset.

Huippuvaiheessa kaksoisuralla tuetaan urheilutuloksen tekemistä.

– Tärkeä palanen tätä kokonaisuutta on myös valmentajan polun luominen ja kehittäminen, jonka kanssa Kajaanin AMK tekee yhteistyötä Kajaanin Urheilukampus-hankkeen kanssa, Valtanen sanoo.

VUOKATISSA on toteutettu vuodesta 2004 lähtien Jyväskylän yliopiston liikuntateknologian maisterikoulutusohjelmaa ja vuodesta 2005 tohtorikoulutusohjelmaa.

Parhaillaan kehitettävän koulutuksen toimintamallin myötä luodaan kaksoisuraa tukeva koulutuspolku aina toiselta asteelta liikuntateknologian maisteriksi asti. Innokkaimmilla ja maisteriopinnoissa menestyneillä on mahdollista jatkaa opintoja tohtorivaiheeseen.

Hanke toteutetaan Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan Vuokatin liikuntateknologian yksikön ja Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteistyönä.

– Liikuntateknologia on hyvin laaja skaala. Meillä voi olla huippu-urheilua, työhyvinvointia ja kaikkea siltä väliltä. Pohjoismaiset hiihtolajit sekä niiden tutkimus sekä valmennus- ja mittausmenetelmien kehittäminen on ehkä sitä meidän ominta erikoisosaamistamme, kun täällä Vuokatin hiihtokeskittymässä ollaan, projektipäällikkö Anni Hakkarainen kertoo.

Pääaineita liikuntateknologian maisterikoulutusohjelmassa on kolme. Biomekaniikka on hermolihasjärjestelmän toimintaan ja ihmisen liikemekaniikkaan liittyvää, fysiologia taas muun elimistön puolella ja näiden lisäksi on valmennus- ja testausoppi, joka tietyllä tavalla hyödyntää kahta ensimmäistä.

LIIKUNTATEKNOLOGIAN parissa Vuokatissa on mielenkiintoisia hankkeita, joista yksi on ”Älylatu – hiihdon uudet palveluinnovaatiot”.

– Tekolatu-innovaatio on porvoolaisen yrityksen tuotekehitysvaiheessa oleva tuote. Hankkeessa tulemme selvittämään, miten hiihtäminen sujuu tekoalustalla verrattuna hiihtoon lumella. Tekoladusta toivotaan ratkaisua tulevaisuuden epävarmoihin lumiolosuhteisiin, Hakkarainen kertoo.

– Samalla teemme voimamittauksia sauvoista ja mittaamme painejakaumia pohjallisilla, jotta pystymme analysoimaan, miten tekniikka hiihdossa muuttuu eri alustoilla. Älylatu -hankkeen ympärillä kehitetään myös työkalua, jolla luodaan tulevien hiihdon arvokisojen virtuaalireittejä. Valmennuksen ja biomekaniikan puolella taas kehitellään kevyempää liikeanalyysimenetelmää.

https://www.sotkamolehti.fi/artikkeli/tavoitteena-sujuva-arki-urheilun-ja-uran-parissa-208571439/

Scroll to Top