Haku Nilon urheiluluokalle Kuusamoon on käynnissä 8.2.2024 asti

Urheiluyläkoulussa tavoitteellisesti urheileva nuori saa ohjausta elämäntaitojensa kehittämiseen sekä valmiuksia opintojen ja urheilun vaativampaan yhdistämiseen. Suomalaisessa urheilussa pidetään tärkeänä, että urheilija pystyy arjessaan yhdistämään tasapainoisesti tavoitteellisen urheilun ja opiskelun tai muun työuransa. Tätä ajatusmallia kutsutaan kaksoisuraksi (Dual Career). Suomessa kaksoisura alkaa yläkouluvaiheesta ja jatkuu aina huippu-urheilu-uran päättymisen jälkeiseen urasiirtymään. Urheiluyläkoulun aikana nuorelle syntyvät hyvät valmiudet ja edellytykset urheilijan uralle sekä toisen asteen opintoihin. Koulun, urheiluseuran, lajiliiton, urheiluakatemian ja muiden toimijoiden tavoitteena on tukea nuorta opiskelun ja urheilun yhdistämisessä ja sitä kautta kasvamisessa tasapainoiseksi ja hyvinvoivaksi urheilijaksi.

Valmennus on yleisvalmennusta, eli sopii kaikkien lajien harrastajille ja se tähtää monipuoliseen ominaisuuksien kehittämiseen.

Valmennus on yleisvalmennusta, eli sopii kaikkien lajien harrastajille ja se tähtää monipuoliseen ominaisuuksien kehittämiseen. Harjoitussisällöt muodostuvat kasva urheilijaksi -yleisvalmennussisältöjen pohjalta ( https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/kaksoisura/ylakoulut/kasva-urheilijaksi-yleisvalmennus/ ). Tarkoituksena on lisätä tavoitteellisesti urheilevien oppilaiden liikuntamäärää viikon aikana ja tarjota lajiharjoittelua tukevia sisältöjä. Kasva urheilijaksi -sisällöt tukevat urheilijan elämäntaitojen oppimista. Oppilaat saavat myös ohjeistusta omatoimiseen harjoitteluun. Omatoiminen harjoittelu on tärkeää seuratoiminnan ja koululiikunnan lisäksi, jotta tavoitteellinen 20 tuntia liikuntaa viikossa täyttyisi. Urheiluluokan toiminnassa tarjotaan nuoren kehitysvaiheelle sopivia sisältöjä, missä ilo, osallisuus ja onnistumiset ovat avainasemassa.

Suunnitelmana on käynnistää uusi urheiluluokka Nilolla vuosittain niin, että kolmen vuoden jälkeen urheiluluokka toimii kaikilla kolmella luokka-asteella (7.-9lk.). Nilon urheiluyläkoulussa kasva urheilijaksi sisällöt (mm. elämäntaidot, psyykkinen valmennus, ravinto) integroidaan terveystiedon opintoihin.

Elokuussa 2024 Nilolla käynnistyy urheiluluokka uusille 7 luokkalaisille. Haku urheiluluokalle on nyt käynnissä. Hakemuksen voi jättää oheisen linkin kautta 8.2.2024 mennessä. https://www.lyyti.in/Haku_Nilon_urheiluylakouluun_lukuvuodelle_20242025_9968

Urheiluluokalle valitaan 16 urheilusta innostunutta nuorta. Pääsykokeena käytetään Olympiakomitean suosittelemaan Soveltuvuuskoetta ( https://www.soveltuvuuskoe.fi/ ) Nilon urheiluyläkouluun ei tule painopistelajeja, vaan kaikkien lajien harrastajat ovat samalla viivalla ja valinnat tehdään soveltuvuuskokeen (painoarvo ¾) sekä joulutodistuksen keskiarvo + liikunnannumero (painoarvo ¼) perusteella. Soveltuvuuskoe järjestetään Kuusamon liikuntakeskuksella viikolla 7 ja tarkka aika ilmoitetaan hakeneille sähköpostitse. Valinnoista ilmoitetaan viikon 9 aikana.

Urheiluyläkoulutoimintaa järjestetään Kuusamossa Vuokatti-Ruka urheiluakatemian (VRUA), Nilon yläkoulun, Rukan yläkoulun ja seurojen välisellä yhteistyöllä. Rukan yläkoulu tarjoaa liikuntatuntien lisäksi urheilukerhotoimintaa 2 tuntia viikossa 7–9 luokkalaisille koulupäivän päätteeksi, sisältäen kasva urheilijaksi sisältöjä. Kuusamossa VRUA:n painopistelajeina ovat rinnelajit, alppihiihto, freeski ja lumilautailu. Urheiluyläkoulutoiminta voi mahdollistaa tulevaisuudessa myös näiden lajien harrastajien hakeutumisen Kuusamoon VRUA:n järjestelmään opiskelemaan ja urheilemaan jo yläkouluvaiheessa. Tämä on hyvä mahdollisuus urheilusta innostuneelle nuorelle haastaa ja kehittää urheilullista osaamistaan systemaattisesti jo yläkouluvaiheessa. Olosuhdelajeissa, kuten rinnelajit ovat, laji-, oheisharjoittelun sekä koulun ajankäytöllisesti tehokas yhteensovittaminen ei ole aina helppoa. Vuokatti-Ruka urheiluakatemian ympäristö tarjoaa tähän oivan mahdollisuuden tulevaisuudessa urheiluyläkoulun myötä.

Scroll to Top